+(34) 372-10-50
Informacja dotycząca COVID-19

Rejestracja mailowa

Prosimy o rejestrację poprzez adres email: przychodnia.arsmedica@gmail.com. W treści maila prosimy wpisać: imię, nazwisko, krótki opis sprawy (ew. lista przewlekle stosowanych leków) oraz nr. telefonu kontaktowego. Nadesłane maile będą rozpatrywane w godzinach od 8:00-9:00. Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź to 24 godziny.

Teleporada: (34) 372 10 50
782 078 792

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2:
 • Cały Personel medyczny jest dostępny dla pacjentów pod wskazanymi numerami (w godzinach pracy przychodni).
 • Udzielimy teleporady i to lekarz zdecyduje o ewentualnej konieczności pojawienia się w poradni POZ.
 • Kontynuacja i odbiór kodów recept również telefonicznie.
 • W sytuacji kiedy jest to niezbędne Pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską na konkretną godzinę.
Dane przychodni
(34) 372-10-50

Przychodnia Lekarska
"Ars medica" bis. E.Grzyb S.J.
ul. Mościckiego 7
42-200 Częstochowa
NIP: 5732656889
REGON:240412165

Godziny otwarcia
 • Poniedziałek – Piątek
  07.30 - 18.30
 • Sobota
  zamknięte
 • Niedziela
  zamknięte

Aktualnie prowadzimy

Przychodnia wykonuje szczepienia dla noworodków, dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Dla noworodków, dzieci i młodzieży wg. kalendarza szczepień obowiązkowych i zalecanych do 18 roku życia na rok 2020.
 • Dla dorosłych szczepienia zalecane przeciw WZW typu B, przeciw grypie, przeciw tężcowi.
Powyższe szczepienia są wykonywane przez kwalifikowany personel medyczny Przychodni.

W ramach NFZ badania diagnostyczne wykonywane są w oparciu o skierowania wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę zatrudnionego w naszej Przychodni.

Ubezpieczenia dodatkowe (Allianz) są realizowane w naszej Przychodni po weryfikacji uprawnień pacjenta i zgodnie z zakresem, który obejmują stosowne umowy.

Badania komercyjne na życzenie pacjenta w oparciu o cennik badań Przychodni Lekarskiej.

Przychodnia Lekarska wykonuje badania obejmujące:

 • badanie materiałów biologicznych (krew, mocz, kał) po pobraniu w punkcie pobrań i przekazaniu do centralnego laboratorium
 • badania rtg wykonywane w ośrodkach diagnostycznych przy ulicy Berka Joselewicza 1 oraz przy ulicy Kościuszki 9a w Częstochowie
 • badanie usg wykonywane w ośrodku diagnostycznym przy ulicy Berka Joselewicza 1 w Częstochowie
 • badanie ekg wykonywane jest w gabinecie diagnostycznym na terenie Przychodni.
 • badanie audiometryczne słuchu wykonywane jest w ramach działającej poradni laryngologicznej
 • badania okulistyczne z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury wykonywane są w ramach działające poradni okulistycznej
 • badania dermatoskopowe (badanie znamion skóry) w ramach działającej poradni dermatologicznej

Nasze poradnie oraz pielęgniarska opieka długoterminowa.

Poradnia lekarza rodzinnego POZ

Lekarze
Specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych lekarz Krzysztof Knapik
Specjalista medycyny rodzinnej, pediatra lekarz Ewa Grzyb
Specjalista chorób dziecięcych lekarz Kidawa Glińska Elżbieta
Lekarz chorób wewnętrznych lekarz Irena Błaszczeć
Specjalista medycyny ogólnej, pediatra lekarz Wiesława Stobiecka

Pielęgniarki dyplomowane
Pielęgniarka koordynująca mgr Aleksandra Adler
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Renata Swatek
Położna środowiskowo-rodzinna mgr Jolanta Garus-Kmieć


DZIECI

 • Przyjęcia dzieci chorych i dzieci zdrowych odbywają się z rozdziałem czasowym
 • Badania dzieci zdrowych obejmują:
 • badania bilansowe
 • szczepienia ochronne
 • konsultacje w zakresie prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży

DOROŚLI

 • Programy profilaktyczne z uwzględnieniem grup wiekowych
 • Badania ch.u.k i gruźlicy
 • Porady lekarskie obejmujące: wywiad,badanie fizykalne,badanie Ekg,pomiary RR,testy laboratoryjne i leczenie.
 • W razie potrzeby doraźne podanie leków doustnych lub stałe podawanie leków zgodnie z zleceniem lekarza prowadzącego.
 • Wizyty domowe dla pacjentów obłożnie chorych po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem za pośrednictwem pielęgniarki środowiskowej.
 • Opieka w środowisku pacjentów realizowana przez pielęgniarkę środowiskowo- rodzinną z uwzględnieniem zlecenia lekarzy POZ

Poradnie specjalistyczne AOS

Poradnia otolaryngologiczna
dr Grażyna Makulec
dr Hamala Stąpor Jadwiga

Poradnia dermatologiczna
dr Anna Posiła
dr Elżbieta Petryńska
dr Kapica Piotr

Poradnia okulistyczna
dr Ewa Kubat Gruszka

Medycyna sportowa

 • Przyjmuje lekarz uprawniony orzekania w sporcie amatorskim lekarz Ewa Grzyb
 • Godziny pracy: po telefonicznym uzgodnieniu terminu badania
 • Zakres działalności: kwalifikacja do amatorskiego uprawiania sportu i młodzieży do 21 roku życia i zawodników do 23 roku życia
 • W ramach badania wykonujemy próbę wysiłkową na cykloergometrze Astel CRG 200

Medycyna pracy

Przyjmują lekarze:
Specjalista medycyny pracy dr. Ewa Grzyb
lekarz uprawniony do badań profilaktycznych dr. Krzysztof Knapik

Poradnia wykonuje:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
 • badania sanitarne pracowników (książeczki sanitarne)
 • badania kandydatów na kierowców i kierowców
 • wydaje orzeczenia o skróceniu czasu pracy u pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością
 • badania uczniów i studentów, którzy w trakcie nauki zawodu są narażeni na czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

 • Realizowana jest w ramach kontraktu z NFZ
 • Opieką objęci są chorzy przewlekle i obłożnie chorzy wymagający stałej pomocy pielęgniarskiej w miejscu zamieszkania
 • Skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wydają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej do których są zadeklarowani pacjenci w swoich przychodniach
 • Zakwalifikowanie do opieki odbywa się po spełnieniu kryteriów przewidzianych przez NFZ dla chorym w warunkach domowych

Curing patients and bills in one breath.

Personel Naszej Przychodni

lekarz Ewa Grzyb
lekarz
Ewa Grzyb
 • specjalista medycyny rodzinnej
 • pediatra
 • specjalista medycyny pracy
lekarz Krzysztof Knapik
lekarz
Krzysztof Knapik
 • specjalista medycyny rodzinnej
 • specjalista chorób wewnętrznych
lekarz Kidawa Glińska Elżbieta
lekarz
Kidawa Glińska Elżbieta
 • specjalista chorób dziecięcych
lekarz Irena Błaszczeć
lekarz
Irena Błaszczeć
 • lekarz chorób wewnętrznych
lekarz Wiesława Stobiecka
lekarz
Wiesława Stobiecka
 • specjalista medycyny ogólnej
 • pediatra
lekarz Albert Zentner
lekarz
Albert Zentner
 • lekarz rodzinny
Aleksandra Adler
mgr pielęgniarstwa
Aleksandra Adler
Renata Swatek
pielęgniarka środowiskowa
Renata Swatek
Beata Tyras
pielęgniarka opieki długoterminowej
Beata Tyras
Łukasz Grajcar
pielęgniarz, ratownik medyczny
Łukasz Grajcar
O nas

Krótka historia naszej Przychodni.

Nasza przychodnia została otwarta w październiku 2006r. Początkowo realizowała zadania podstawowej opieki zdrowotnej, rozszerzając od roku 2007 ofertę o porady specjalistyczne w ramach NFZ, obejmujące poradnie: laryngologiczną, neurologiczną, okulistyczną i dermatologiczną. Ponadto przychodnia świadczy również porady z zakresu medycyny pracy i medycyny sportowej. W naszej ofercie znajduje się także pomoc dla pacjentów obłożnie chorych pod postacią opieki pielęgniarskiej długoterminowej domowej. Od 2009r. poradnie neurologiczna i okulistyczna nie świadczą porad w ramach NFZ. W ramach podnoszenia jakości naszych usług w 2013r. Przychodnia uzyskała certyfikat ISO 9001.

wejście do przychodni

Kontakt

Kontakt z Naszą Przychodnią

W celu skontaktowania się z Naszą Przychodnią skorzystaj z opcji poniżej.

Adres

Przychodnia Lekarska "Ars medica" bis. E.Grzyb S.J. ul. Mościckiego 7 42-200 Częstochowa

Telefon

+(34) 372-10-50

Email

przychodnia.arsmedica@gmail.com